Community News

Community News

Community News

298 results - showing 271 - 298  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
డల్లాస్: నాట్స్ ఆధ్వర్యంలో మహాత్ముని జయంతి వేడుకలు
8   0   0   0
NATS (North America Telugu Society) Dallas chapter successfully organized 5K Run on Oct 2nd, 2016 on the occasion of Gandhi Jayanthi at Campion Trail Park, Irving, TX.Over 250 people...
గజల్ పరిమళాలపై టాంటెక్స్ తెలుగు వెన్నెల సదస్సు
6   0   0   0
ఉత్తర టెక్సస్ తెలుగు సంఘం (టాంటెక్స్) సాహిత్య వేదిక ఆధ్వర్యంలో “నెల నెలా తెలుగు వెన్నెల” సాహిత్య సదస్సు ఆదివారం, సెప్టెంబర్ 18వ తేదీన దేశీప్లాజా టీవీ స్టూడియోలో సాహిత్య వేదిక సమన్వయకర్త బిళ్ళ ప్రవీణ్ అధ్యక్షతన నిర్వహించబడింది. ప్రవాసంలో...
Texas Star Kalakaar - 2017, Registrations have begun
2   0   0   1
After the Success of 2015 and 2016 season, Desiplaza TV brings to you Texas Star Kalakaar 2017, A unique singing & dancing competitions in Texas. Competitions will...
Buy your Tickets for Magik Concert
1   0   0   0
Buy your Tickets for Magik Concert
Ragam Class Paata Mass - Truly Unique and exhilarating Concert
10   0   0   0
Wow.. What a wonderful musical evening it was. Truly unique and exhilarating.Ragam Class Paata Mass lived up to its name and promise of delivering audiencesa one of it’s kind...
Dr. Subramanian Swamy spoke to Standing Room Only Audience
1   0   0   0
”India’s Identity in Hindu. This is similar to USA’s identity as ‘Anglo-Saxon Caucasian Protestant Christian’. It may have citizens from various races and religions. Similarly, India maybe home for...
Gruhapravesh - The largest India Property Show in  Dallas
1   0   0   0
Welcome to Gruhapravesh The flagship property show by IndiaProperty.com will showcase around 80 new projects by 20 top builders of India.
Chain Snatching growing in America among Indian Women
1   0   0   0
Recently the following video has surfaced in which a police officer is warning the women  who wear Jewelry chains around their neck.
Avi Dandiya has a Question for India Association of North Texas (IANT)
1   0   0   0
Mr Avi Dandiya, a resident of Dallas, came to Desiplaza Studios on September 12th 2016  and asked an interesting Question.
Armaan Malik Visits Radio Salaam Namaste
1   0   0   0
Armaan Malik Speaking to DesiplazaTV during his visits Radio Salaam Namaste Studios on September 10th 2016 as part of the promotion campaign for his live concert at Majestic Theater...
YSRCP USA Tributes to Dr.YSR on 07th Vardhanthi
1   0   0   0
On occasion of Late Dr.YSR 7th death anniversary, YSRCP USA committee members and Followers have organized a condolence meeting in Bay Area, California to pay tributes to great leader...
Siri's Success Story - Anjana Sowmya
1   0   0   0
Autism is a developmental brain disorder, marked by communication problems, social difficulties and repetitive behaviors. It is a lifelong problem with no cure. Siri is one of such individual...
Registrations Open for Talking Bee.
1   0   0   0
Registrations Open for Talking Bee.
Dr.YSR's 07th Vardhanthi in CA by YSRCP USA
1   0   0   0
Our beloved and undisputed leader and the pulse of the people of Telugu States Late Dr. YSR has a lot of admirers and well-wishers all over the world and...
U.S. Postal Service Honors Festival of Diwali with a Forever Stamp
1   0   0   0
WASHINGTON — The U.S. Postal Service will commemorate the joyous Hindu festival of Diwali with a Forever stamp. The Wednesday, Oct 5, first-day-of-issue dedication ceremony will take place at...
Largest Sai Temple of North America in MA
1   0   0   0
As the soil derives its importance from the flower in bloom, as the socket derives its importance from the diamond studded in it and as the cloth derives its...
ITServe Alliance successfully launches flagship chapter in Atlanta.
2   0   0   0
ITServe Alliance is an association of IT Services organizations. The alliance is dedicated to providing its member organizations with a platform to collaborate and initiate measures that would contribute...
TCA successfully concluded Carroms Tournament
4   0   0   0
TCA successfully concluded Carroms Tournament which is the very first of a series of tournaments leading up to our TCA's 40th Convention on Sep 2nd, 3rd and 4th....
America’s first women Presidential is due to Amma
1   0   0   0
Chennai sources have stated that Hilary Clinton has presently made history by winning Democratic Party and nomination for the US presidential election to become the first woman presidential candidate...
ITServe Alliance Launches New Chapter In Detroit
1   0   0   0
USA: ITServe Alliance is an association of IT Services organizations. The alliance is dedicated to providing its member organizations with a platform to collaborate and initiate measures that would...
Five Social-Minded Dallas Women Mobilize the Community To Raise $85K for Underprivileged Women in India
3   0   0   0
(Dallas, Texas – April 11, 2016) With the beautifully-lit Dallas skyline as the backdrop, more than 300 of Dallas’ crème-de-la-crème, from businessmen to financiers to fashionistas, packed the d.e.c....
IT SERVE Houston Chapter Meeting
3   0   0   0
HOUSTON, TX: ITServe Alliance hosted key speakers during March 2016 monthly meet.ITServe Alliance is a largest association of IT Services organizations. The alliance is the voice of all prestigious...
NATA Prime Cup U13 Youth Cricket Tournament in Southern California
2   0   0   1
NATA Los Angeles Team conducted the first ever NATA Prime Cup U13 youth cricket tournament in Southern California on March 12th and 13th2016. Total 6 teams from all over...
Telangana American Telugu Association outlines programs in Dallas, TX
1   0   0   0
Making inroads in the United States with its social, cultural and signature programs Telangana American Telugu Association (T.A.T.A) has become a synonym for community related activities. With frequent meetings...
Personal Safety Seminar
1   0   0   0
Participants will learn: · how criminals select their victims · ...
Light reflectance technique improves ability to remove prostate cancer during surgery
1   0   0   0
Light reflectance technique improves ability to remove prostate cancer during surgery, UT Southwestern researchers report​
“అక్షయంగా వెలుగొందిన యక్షగానం”   వీనుల విందు చేసిన టాంటెక్స్ 102వ నెల నెలా తెలుగు వెన్నెల సదస్సు
4   0   0   0
డాలస్/ఫోర్టువర్త్, టెక్సస్: తెలుగు సాహిత్య సేవలలో నిర్విరామంగా ఉత్తర టెక్సస్ తెలుగు సంఘం (టాంటెక్స్) ప్రతి నెల నిర్వహించే “నెల నెలా తెలుగు వెన్నెల” 102 వ సదస్సు జనవరి 24, ఆదివారం, డాలస్ నగరంలోని దేశిప్లాజా స్టూడియోలో 2015...
NATA-NJ raised $300K for Dallas 2016 Convention
1   0   0   0
New Jersey: NATA(North American Telugu Association) NJ team conducted a pre-convention kick off fundraising dinner in Royal Albert’s Palace in a joyful very atmosphere raised over $300K towards...
298 results - showing 271 - 298  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
Latest videos
View all videos